Spyeye - odzyskiwanie danych

Wersje
Formularz zgłoszeniowy

ZLECENIE

Imię i nazwisko: * Nazwa firmy:
Ulica: Nr domu / mieszkania: Miejscowość:
NIP: Telefon kontaktowy: * email: *
zleca firmie Biuro detektywistyczne Spy Eye przeprowadzenie analizy:
Komputer Karta SIM
Telefon Dysk twardy
w zakresie odzyskania danych utraconych.
Model: Nr seryjny: PIN:
Zleceniodawca oświadcza, że jest właścicielem powierzonego do analizy sprzętu lub jest osobą upoważnioną przez prawowitego właściciela do władania nim.

Biuro detektywistyczne Spy Eye informuje, że dołoży wszelkich starań aby odzyskać utracone dane lub ich część, jednakże ze względu na różnorodność oraz stan techniczny analizowanego sprzętu nie gwarantuje pełnego lub częściowego odzyskania utraconych danych.

Biuro detektywistyczne Spy Eye zobowiązuje się do ochrony danych osobowych i wszelkich informacji powziętych w czasie wykonywania zlecenia.

Raport z analizy klient otrzymuje w formie elektronicznej ( na wskazany adres email) lub w formie papierowej ( do rąk własnych Zleceniodawcy).

Biuro detektywistyczne NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI za wykorzystanie odzyskanych informacji, jak i za mogące wystąpić uszkodzenia lub utratę zapisanych informacji na komputerze / telefonie / karcie SIM / dysku twardym.

Nieodebranie powierzonego sprzętu w terminie 14 dni po wykonaniu usługi spowoduje jego utylizację oraz nie zwalnia Zleceniodawcy z końcowego rozliczenia się.
Oświadczam, iż zapoznałem / am się z powyższymi warunkami i w całości je akceptuję. *
Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Formularz zgłoszeniowy

Kliknij i pobierz lub wyślij go do nas online formularz online

Biuro detektywistyczne


Odzyskiwanie danych SPE-EYE, OLSZTYN telefony komórkowe, komputery, nawigacje satelitarne